De Corona epidemie heeft grote gevolgen, ook in Nederland. De Overheid adviseert om ook kleinere groepen niet meer te laten samenkomen.

Wij zijn een kleine gemeente. Velen vallen met betrekking tot Corona in de groep die kwetsbaar is. Daarom hebben we besloten om tot 7 juni 2020 geen samenkomsten in de school aan de Beverakker te houden.
Wel houden we contact met elkaar via de telefoon, e-mail en de gebedsapp.

Wij bidden onze Heer Jezus Christus om ontferming voor een ieder in deze situatie en ook voor een ieder die er mee in aanraking komt! En wij bidden voor Wijsheid voor alle Overheden die hierin actie moeten ondernemen.