De volgende praktische informatie kan van belang zijn:

De Maranatha Gemeente te Houten is in 2004 ontstaan als huisgemeente.
Nu zijn we verbonden aan De Mantel, een stichting te Veenendaal. Deze stichting heeft een ANBI status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het bankrekening nr. is: NL53 RABO 0155 7464 72

Belangrijke aspecten zijn voor ons:

1. Elke zondag Avondmaal
2. Priesterschap van alle gelovigen
3. Uitzien naar de spoedige komst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Er zijn twee oudsten:
> Henk Burggraaf; 0345-518947
> Gert Schut; 06-28188129

Als je vragen hebt, of een opmerking, stuur ons een e-mail!

Op zondag om 10.00 uur komen we samen in de
Openbare Basisschool De Brug
Beverakker 19
3994 EK Houten.

De Bidstond/Bijbelstudie vindt plaats bij iemand aan huis; op woensdagavond om 20.00 uur.
Met de Bijbelstudie zijn we aan het werk vanuit het boekje: Luisteren naar de taal van de Bijbel. Met o.a. uitleg vanuit de woorden van de Heer Jezus, ook met hun Hebreeuwse context.