Wij zijn een klein stukje van de Gemeente van Jezus Christus. Alleen bij Hem vinden we wat we nodig hebben. En daarom zoeken we elkaar op om Hem beter te leren kennen. En gaan we op weg om op Hem te lijken. Niet in eigen kracht. En met vallen en opstaan. Alleen omdat Hij verzoening heeft bewerkt met een eeuwig en Heilig God. En wij mogen groeien als kinderen van God.

Gewoon als een gezin. Met alles wat daarbij hoort: plezier, vreugde, maar evengoed pijn en moeite. Samen groeien en samen stoeien. En soms elkaar pijn doen in boosheid of verdriet. En het dan toch weer goed maken om samen verder op weg gaan.

De Bijbel geeft als het Woord van God veel aanwijzingen. Lang niet altijd gemakkelijk, maar wel waardevol en vol met Wijsheid. Want Hij is onze Schepper en weet waar het werkelijk om gaat.

Als dit je aanspreekt ben je van harte welkom om met ons op weg te gaan.

Wil je gewoon eens komen proeven: Welkom bij onze kerstviering!