LET OP:
Het seminar van 4 april (eerste Paasdag) begint gewoon om 19.00 uur.

Corona:
Wij ervaren deze Corona-tijd als heel uitzonderlijk. Het vraagt van iedereen veel offers en vaak onplezierige aanpassingen. Graag horen we hoe je/ hoe u dit beleeft, die dit leest. Voor reacties, zie de contact-pagina. Reacties zijn welkom!
Wij geloven dat Jezus Christus ook hierin alle macht en gezag heeft.

Onze zondagse samenkomsten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
De door-de-weekse bijeenkomst op woensdagavond is gelimiteerd tot maximaal één bezoeker. Daarom sluiten we de zondagse dienst af met een korte tijd voor gebed. Ook de Seminars voldoen aan de avondklok, iedereen kan op tijd thuis zijn.
Voor meer informatie over Corona; klik hier.

Onderwijs:
Er is een groeiende behoefte aan geloofsverdieping: Hoe kunnen we God beter leren kennen? Daarom organiseren wij elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur een Maranathalezing (na Aanbidding en Avondmaal) en in het begin van de avond een seminar. Dato Steenhuis legt uit wat Gods Woord ons te vertellen heeft over christen zijn in deze tijden.
Voor meer informatie: klik hier.

Wie zijn wij?
Wij zijn de Maranatha Gemeente in Houten. Dat betekent:

Wij zien uit naar de terugkomst van Jezus Christus.
Tot die tijd is het samenkomen belangrijk: volgens Handelingen 2:42 gaat het dan om onderwijs, samen zijn, het breken van het brood en het samen bidden.
Bij het breken van het brood, of de maaltijd van onze Heer, mogen we dat doen ‘totdat Hij komt’.

Daarom willen we gewoon als in een gezin elkaar ontmoeten. Met alles wat daarbij hoort: plezier, vreugde, maar evengoed zorg en moeite.

De Bijbel is het Woord van God en geeft ons veel aanwijzingen. Lang niet altijd gemakkelijk, maar wel waardevol en vol met Wijsheid. Want Hij is onze Schepper en weet waar het werkelijk om gaat.

Als dit je aanspreekt ben je van harte welkom om met ons op weg te gaan. Of om gewoon eens langs te komen.

Je bent van harte welkom!