Onderwijs:
Er is een groeiende behoefte aan geloofsverdieping: Hoe kunnen we God beter leren kennen?
Daarom organiseren wij D.V. op elke eerste zondag van de maand (met ingang van 1 september) van 10 tot 12 uur een Maranathalezing (na Aanbidding en de Maaltijd van de Heer) en in diezelfde week op dinsdagavond een seminar.
Dato Steenhuis legt uit wat Gods Woord ons te vertellen heeft over christen zijn in deze tijden.
Voor meer informatie: klik hier.

Wie zijn wij?
Wij zijn de Maranatha Gemeente in Houten. Dat betekent:

Wij zien uit naar de terugkomst van Jezus Christus.
Tot die tijd is het samenkomen belangrijk: volgens Handelingen 2:42 gaat het dan om onderwijs, samen zijn, het breken van het brood en het samen bidden.
Bij het breken van het brood, of de maaltijd van onze Heer, mogen we dat doen ‘totdat Hij komt’.

Daarom willen we gewoon als in een gezin elkaar ontmoeten. Met alles wat daarbij hoort: plezier, vreugde, maar evengoed zorg en moeite.

De Bijbel is het Woord van God en geeft ons veel aanwijzingen. Lang niet altijd gemakkelijk, maar wel waardevol en vol met Wijsheid. Want Hij is onze Schepper en weet waar het werkelijk om gaat.

Als dit je aanspreekt ben je van harte welkom om met ons op weg te gaan. Of om gewoon eens langs te komen.

Je bent van harte welkom!