Samenkomen

Samenkomen is voor Gods Gemeente in de gehele Bijbel van groot belang. In het Nieuwe Testament wel op een andere manier dan in het Eerste Testament.
Waar twee of drie samenkomen in de Naam van de Heer Jezus, is Hij in het midden.

Vier aspecten

In het begin van de Gemeente in het Nieuwe Testament worden vier aspecten genoemd, die voor ons nog steeds van belang zijn:
Wij willen Gods Woord onderzoeken en beter begrijpen; wij willen elkaar ontmoeten; wij vieren elke zondag de Maaltijd van de Heer en wij bidden samen.
Daarnaast ontmoeten wij elkaar op de kring in de week voor gebed en Bijbelstudie, op woensdagavond om 19.30 uur bij iemand thuis. Voor informatie neem contact op met een van de oudsten.

welkom

Hiernaast staat de locatie vermeld.

U bent/jij bent welkom!