Onderdeel van onze visie is deze tekst:

Wat wij willen bereiken:
Geestelijk groeien door onderzoek in het Woord van God zodat we ook in de praktijk beter kunnen wandelen in Zijn wil.
God, de Vader en Jezus Christus beter leren kennen en om in Zijn Licht ook onszelf beter te leren kennen. En om zo allen te groeien naar het beeld van onze Heer Jezus Christus.

Daartoe organiseren we Maranathalezingen en Seminars.