De Olijfberg

Om meer te leren en verdieping te vinden in  het kennen van God, de Heer Jezus en de bijbel organiseert de Maranatha gemeente te Houten deze Bijbeluitleg op D.V. elke eerste zondag van de maand.

Ze worden D.V. gehouden door Dato Steenhuis. Ze zijn een onderdeel van onze zondagse samenkomst van 10 tot ca. 12 uur, aansluitend na Aanbidding en de Maaltijd van de Heer.
De volgende onderwerpen staan op het programma:

3 september 2023David weent daar (2 Sam. 15)
1 oktober 2023Lazarus woont daar (Joh. 11)
5 november 2023De Heer Jezus eet daar (Joh. 12)
3 december 2023De Leraar geeft daar les (Matt. 24)
7 januari 2024Een ezel wordt daar gevonden (Joh. 12:14)
4 februari 2024De Ik Ben bidt daar (Joh. 18)
3 maart 2024Daar komt de Hemelwagen (Hand. 1)
7 april 2024Daar is de tussenstop voor Jeruzalem (Zach. 14)
5 mei 2024Daar is olijfolie te vinden (Mark. 12:32)

Inschrijven voor elke lezing kan via een email aan: seminar@maranathagemeentehouten.nl

Hieronder de link voor alle lezingen:

Komt binnenkort.

U bent welkom!