Thema: Vervuld tot de hele volheid van God

Om meer te leren en verdieping te vinden in  het kennen van God, de Heer Jezus en de bijbel organiseert de Maranatha gemeente te Houten deze Bijbeluitleg op D.V. elke eerste zondag van de maand.

Ze worden gehouden door Dato Steenhuis. Ze zijn een onderdeel van onze zondagse samenkomst van 10 tot ca. 12 uur, aansluitend na Aanbidding en de Maaltijd van de Heer.
De volgende onderwerpen staan op het programma:

1 september 2024Gezegend met alle geestelijke zegening (Efeze 1:1-14)
6 oktober 2024Geest van Wijsheid en openbaring (Efeze 1:15-23)
3 november 2024Genade, geloof een gave van God (Efeze 2)
1 december 2024Gods geheimenissen (Efeze 3:1-13)
5 januari 2025Vervuld tot de volheid van God (Efeze 3:14-21)
2 februari 2025De Heilige Geest bedroeven (Efeze 4)
2 maart 2025Vervuld worden met de Geest (Efeze 5:1-21)
6 april 2025Bruid en Bruidegom (Efeze 5:22-32)
4 mei 2025Zegen en strijd (Efeze 6)

Inschrijven voor elke lezing kan via een email aan: seminar@maranathagemeentehouten.nl

In onze maatschappij is veel onzeker en er is ook veel verwarring. Toch kunnen de kinderen van God in alle omstandigheden hun rust en vrede vinden in het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Juist daarom organiseren wij deze lezingen!

U bent welkom!