De Schriften zijn het die van Mij getuigen

Maranatha lezingen door Dato Steenhuis

Om meer te leren en verdieping te vinden in  het kennen van God, de Heer Jezus en de bijbel organiseert de Maranatha gemeente te Houten deze Bijbeluitleg op D.V. elke eerste zondag van de maand.

Ze zijn een onderdeel van onze zondagse samenkomst van 10 tot ca. 12 uur; aansluitend na Aanbidding en het Avondmaal.
De volgende onderwerpen staan op het programma:

De spruit van Jahweh.
Studies over het Evangelie van Johannes:

5 september      De Schepper in Zijn schepping,

3 oktober           Blijdschap en opruiming,
7 november       Gods Leraar en Bruidegom,
5 december       Verdwaalden en stervenden,
2 januari ’22     Jeruzalem een ziekenhuis,
6 februari          Het Brood wandelt op het water,
6 maart              Feest en discussie,
3 april                 Ontmaskering en Licht,
1 mei                    Blinde man ziet, zij die zagen zijn blind.

Inschrijven voor elke lezing kan via een email aan: seminar@maranathagemeentehouten.nl

U bent welkom!