De Schriften zijn het die van Mij getuigen

Maranatha lezingen door Dato Steenhuis

Om meer te leren en verdieping te vinden in  het kennen van God, de Heer Jezus en de bijbel organiseert de Maranatha gemeente te Houten deze Bijbeluitleg op D.V. elke eerste zondag van de maand.

Ze zijn een onderdeel van onze zondag samenkomst van 10 tot ca. 12 uur; aansluitend na het Avondmaal.

De volgende onderwerpen staan op het programma:
Onze Heer Jezus als:
6 september      De Schepper,
4 oktober           De Engel des Heren,
1 november       Het lam Gods,
6 december       Samen met de Vader,
3 januari ’21     De Redder van de wereld,
7 februari          Vervallen,
7 maart              De Joodse man,
4 april                De Rechter (dit is op eerste Paasdag),
2 mei                  De Bruidegom,
6 juni                  De Spruit die Knecht, Koning, Priester en Jahweh Zelf is.

Inschrijven voor elke lezing kan via een email aan: seminar@maranathagemeentehouten.nl

U bent welkom!