Samenkomen is voor Gods Gemeente in de gehele Bijbel van groot belang. In het Nieuwe Testament wel op een andere manier dan in het Eerste Testament.
Waar twee of drie samenkomen in de Naam van de Heer Jezus, is Hij in het midden.
In het begin van de Gemeente in het Nieuwe Testament worden vier aspecten genoemd, die voor ons nog steeds van belang zijn:
Wij willen Gods Woord onderzoeken en beter begrijpen; wij willen elkaar ontmoeten; wij vieren elke zondag het Avondmaal en wij bidden samen.
Daarnaast ontmoeten wij elkaar op de kring in de week voor gebed en Bijbelstudie, op woensdagavond om 20.00 uur bij iemand thuis. Voor informatie neem contact op met een van de oudsten.
Als er aanleiding voor is, organiseren we extra ontmoetingen met de ouderen. Ook zij horen erbij!

Samenkomst (Samen zingen, Avondmaal en Woordverkondiging):
Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de
Openbare Basisschool De Brug
Beverakker 19
3994 EK Houten.

U bent/jij bent welkom!